Od 24. marca 2011:

Nasadenie v apríli 2011:

 

Nasadenie v máji 2011:

 

Nasadenie v júni 2011:

 

Nasadenie v júli 2011:

 

Nasadenie v auguste 2011:

 

V prípade skupinového záujmu o premietanie BELLY v lokalite mimo tohto zoznamu alebo mimo uvedených termínov sa obráťte na Tatrafilm a informujte sa o možnostiach premietania podľa vašich požiadaviek. Tatrafilm sa pokúsi maximálne vyjsť v ústrety: Tatrafilm, p. Janísek, 041/5621977, program@tatrafilm.sk

zoznam sa priebežne aktualizuje

Home