2% z DANE

Aj tento rok máte možnosť podporiť poukázaním 2% z daní našu snahu o evanjelizáciu a vnášanie duchovných hodnôt do médií.

Ako na to...


Údaje, ktoré potrebujete do vyhlásenia uviesť:
 

Názov:
Právna forma:

IČO:

Sídlo:


Pozn.: IČO prijímateľa sa do kolonky vypisuje sprava.


I. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:


  1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  2. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu.
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  5. Viac info nájdete na www.dvepercenta.skII. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby a pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018


Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.dvepercenta.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:  +421 917 992 060, dvepercenta@lux.skĎakujeme, že ste sa rozhodli nás podporiť.

Nadácia LUX
Nadácia
42127505

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava