Darujte nám 2% z vašich daní a pomôžte tak Televízii Lux a LUX communication pri výrobe výnimočných televíznych programov s misijnou tematikou. Tento rok budeme relácie a dokumentárne filmy tvoriť v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami. Preto vás prosíme aby ste vaše 2% venovali tejto organizácii. Aj vďaka vašej podpore môžeme naďalej rozvíjať duchovné hodnoty v médiách. Ďakujeme!


Názov:
Právna forma:

IČO:

Sídlo:Pozn.: IČO prijímateľa sa do kolonky vypisuje sprava.


I. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.


  1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  2. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu.
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  5. Viac info nájdete na www.dvepercenta.skII. Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby a pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019


Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.dvepercenta.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:  +421 917 992 060, dvepercenta@lux.skPápežské misijné diela
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
30806976

Lazaretská 32, 811 09 Bratislava